Strona główna                  skarbnik.glogow@wp.pl                  +48 76 85 21 971

                    Skład  Zarządu:                  

 

                        

                           Wiesia                           -    prezes

                            Janek N                        -    z-ca prezesa

                            Danusia Sz                   -    skarbnik

                           Elżbieta                          -     sekretarz

                           Danusia G                     -     członek

 

                Komisja Rewizyjna w osobach: 

 

                            Ewa                       - przewodnicząca

                            Dorotka                - członek

                            Krzysztof              - członek                

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim".
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA