Strona główna                  skarbnik.glogow@wp.pl                  +48 76 85 21 971

    

 

                                                  HISTORIA POWSTANIA

 

                          KLUBU ABSTYNENTA ,,SKARBNIK”    w    GŁOGOWIE                                                                                       

 

Klub Abstynenta  ,,Skarbnik” w Głogowie został ,,wprowadzony” na zakład pracy przez ówczesnego dyrektora Zakładów Górniczych ,,Sieroszowice” w dniu 24 czerwca 1988r.

        Tak rozpoczyna się historia  powstania Klubu, który faktyczną działalność rozpoczął      kilka dni później tj. od dnia 27 czerwca1988r. w pomieszczeniach Hotelu Robotniczego ,,Lipsk’’ przy ul. Merkurego 8.

Tak naprawdę to klub powstał i mógł prowadzić swą działalność dzięki dwóm  odważnym i upartym ludziom: kol. Janek Frankiewicz-pierwszy Przewodniczący Klubu oraz kol. Władek Dudzic.

 Opiekunem wspólnoty klubowej był psycholog pan Jerzy Herberger, który prowadził zajęcia terapeutyczne. Klub był czynny codziennie a w każdą pierwszą niedzielę miesiąca organizowane były spotkania rodzinne.

Pomimo przyzakładowej przynależności, klub był otwarty dla wszystkich mieszkańców Głogowa oraz okolic. Klub należał do Federacji Klubów Abstynenckich w Polsce i współpracował z klubami województwa legnickiego. Aktywnie uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych na rzecz trzeźwego stylu życia: spartakiady sportowe, wyjazdy wakacyjne, zabawy abstynencie, spotkania kabaretowe oraz to co najważniejsze w trzeźwym życiu uroczystości z okazji Rocznic Abstynencji członków klubu.

        We wrześniu 1991r. nawiązano kontakt z władzami więzienia w Głogowie w celu propagowania życia bez alkoholu wśród więźniów. Tak rozpoczęła się wieloletnia współpraca z tą instytucją, która w późniejszym okresie została przyjęta przez grupy samopomocowe AA w Głogowie.

Zapisy na stronach Kroniki Klubu zamykają się w grudniu 1992r.

Klub był objęty patronatem Zakładów Górniczych „ Sieroszowice” do roku 1996.

       W roku 2000 nastąpiło ożywienie w działalności klubowej. Przybyło dużo nowych ludzi deklarujących chęć współpracy. Zmienił się zarząd, zmienione zostały zapisy statutowe. Tak oto rozpoczął się nowy etap w życiu Klubu. Rozpoczęto prace remontowe wynajmowanych pomieszczeń, które po ich zakończeniu nie przypominały już ,, obskurnej ” piwnicy.

       Grupy terapeutyczne rozpoczęły aktywną pracę na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzonych przez profesjonalistów oraz możliwość uczestnictwa w grupach samopomocowych AA i Al- Anon.

Postawiono na rozwój osobisty i propagowanie trzeźwego  trybu życia członków klubu oraz ich rodzin.

        Stopniowo społeczność klubowa podejmowała nowe wyzwania. Organizowano bezalkoholowe zabawy sylwestrowe, bale karnawałowe, uroczystości rocznicowe abstynencji, wyjazdy na Trzeźwościowe Spotkania do Częstochowy, Lichenia, Małego Cichego. Wiosenne ,, topienie” Marzanny, Dzień Kobiet, Majówki, Dzień Matki i Dziecka, wyjazdy na grzybobranie – to stałe elementy wspólnie spędzanego czasu.

       W roku 2002 po raz pierwszy został zorganizowany obóz terapeutyczny dla małżeństw w Szklarskiej Porębie. Cykl ten trwa do dziś, przekształcony jednak został na obóz rodzinny i odbywa się w Zakopanem.

       Corocznie w sierpniu organizowany jest Zlot Rodzin Abstynenckich w  Grodowcu   dla wszystkich tych,  którzy chcą się cieszyć swoją trzeźwością. Biorą w nich udział ludzie z różnych regionów Polski.

       W styczniu 2004r. Klub Abstynenta ,, Skarbnik” w  Głogowie  zmienił status na Stowarzyszenie i przyjął nazwę Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,,Skarbnik” w Głogowie. Został zarejestrowany w  Krajowym  Rejestrze  Stowarzyszeń  a  we  wrześniu 2004r. wraz  z innymi organizacjami był współzałożycielem   Dolnośląskiej  Federacji  Profilaktyki Uzależnień ,, Ślęża”.

       Wrzesień 2005r. to czas podjęcia decyzji o zmianie siedziby naszego Stowarzyszenia. Otrzymaliśmy pomieszczenia po byłym Domu Kultury na osiedlu Brzostów w Głogowie.

Pomieszczenia te wymagały kapitalnego remontu. Społecznie przepracowano 2030 roboczogodzin, zainstalowano m. innymi ogrzewanie kominkowe . Odmalowano i przystosowano pomieszczenia do potrzeb Stowarzyszenia.  W styczniu 2006r. uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego a w dniu 1 czerwca 2006r. przeprowadziliśmy się do wyremontowanej siedziby przy ul. Jesiennej 2.  

      Obecnie nasza  siedziba jest  na ulicy Gustawa Morcinka 8

Od  dwudziestu lat istnienia pomagaliśmy i pomagamy wielu ludziom oraz ich rodzinom

 w powrocie do prawidłowego, zdrowego życia w społeczeństwie.

     

 Dziękujemy  Wszystkim  Tym, których już nie ma wśród nas i Tym, którzy trwają, za wkład pracy na rzecz  Klubu, jego rozwoju oraz istnienia do dziś.

Dziękujemy Członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiemu Centrum  Wspierania  Rodzin za współpracę oraz dużą pomoc w realizacji naszych działań. Tym wszystkim ludziom, którzy wspierają Klub w działaniach na rzecz trzeźwości.

Naszym rodzinom za wyrozumiałość, wówczas kiedy sporą ilość czasu przeznaczaliśmy i nadal przeznaczamy na pracę w Klubie.                                                                          

 

POGODY DUCHA.

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim".
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA